Opened 11 years ago

Last modified 4 years ago

#829 released task (fixed)

TK5 core maturation

Reported by: Jani Laakso Owned by: Matti Tahvonen
Priority: blocker Milestone: 5.0.0-beta-phase1
Component: undefined Version:
Keywords: Cc:
Depends on:
Workaround:
Verified:
Fv: no

Description

Primary requirements come from #827 and #828.

Secondary requirements come from:
2) IT Mill Toolkit 5.0 pre-release paketti

 • perustoiminnallisuus pääpiirteittäin 4.0
 • GWT integraatio
 • vähemmän merkityksellisiä toiminnallisuuksia voidaan karsia
 • taaksepäin yhteensopiva (Java server-side)
 • manuaali
 • paketointi: lisenssimekanismi, käyttöönotto
 • ATF (commercial)
 • API parannuksia uusien TK:n käyttöönottokynnyksen madaltamiseksi

Matti makes this happen. Everyone else on RAD supports.

Change history (5)

comment:1 Changed 11 years ago by Jani Laakso

 • Owner changed from Jani Laakso to Matti Tahvonen

comment:2 Changed 11 years ago by Jani Laakso

Before milestone 5.0.0-pre-featurefreeze is closed, comment progress to wiki / this ticket e.g. on weekly basis so everyone on team has basic knowledge where we are.

After milestone 5.0.0-pre-featurefreeze is closed, create this task related bugs as own tickets targeted for milestone 5.0.0-pre.

comment:3 Changed 11 years ago by Jani Laakso

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from new to closed

comment:4 Changed 4 years ago by Artur Signell

 • Fv unset

comment:5 Changed 4 years ago by Artur Signell

 • Status changed from closed to released
Note: See TracTickets for help on using tickets.